Books arranged in a heart shape

About

What information will I find on your blog?

Our blog contains advice on making reading part of your wellbeing toolkit. It also includes links to articles and research explaining the benefits of reading. We will have guest blogposts, news on events, reading challenges to broaden your horizons, book-related prizes, plus the odd celebrity interview!

Pa wybodaeth sydd ar gael i mi ar eich blog?

Mae ein blog yn cynnwys cyngor ar ddarllen fel rhan o’ch pecyn cymorth llesiant. Mae’n cynnwys dolenni tuag at erthyglau ac ymchwil sy’n egluro manteision darllen. Rydym yn trefnu ac yn gobeithio cael gwesteion i rannu eu blogiau nhw, newyddion am ddigwyddiadau, heriau darllen i ehangu eich gorwelion, gwobrau sy’n ymwneud â llyfrau, yn ogystal ag ambell gyfweliad â pherson enwog.

This blog is part of a wider project being run by Swansea University Libraries to encourage students and staff to read for pleasure and relaxation.

Mae’r blog yma’n rhan o brosiect ehangach sy’n cael ei redeg gan Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe i annog myfyrwyr a staff i ddarllen er mwyn mwynhad ac ymlacio.

Did you know that reading fiction is good for you in so many ways? 

Relieve stress

Widen vocabulary

Increase empathy

Boost your mood

Help you live longer

 A wyddoch chi bod darllen ffuglen yn dda i chi mewn nifer o wahanol ffyrdd?

Ryddhau straen

Ehangu eich geirfa

Cynyddu eich empathi

Hybu eich hwyliau

Eich cynorthwyo i fyw yn hirach

 

Advertisements