Darllen yn Well: Darllen er Lles

Croeso i’n blog newydd i gefnogi darllen er llesiant! Rydym yn lansio Darllen Gwell i gyd-fynd â’r Wythnos Llyfrgelloedd, a’r thema eleni yw Llesiant, ond byddwn yn rhannu argymhellion a newyddion ar draws y flwyddyn ac ymhellach! Dilynwch ni fel nad ydych yn methu allan.

A oeddech yn gwybod bod darllen er pleser yn rhywbeth i’w fwynhau, ond ei fod hefyd yn dda i chi? Mae gennym ymchwil sy’n dangos hyn! Mae darllen yn wych ar gyfer sefydlu empathi a gwella llesiant, ac mae’n bosib bod darllen hyd yn oed yn gallu gwneud i chi fyw am hirach! Rydym wrth ein boddau gyda llyfrau da yn y llyfrgell, ac rydym wrth ein boddau gyda myfyrwyr iach a hapus, felly rydym eisiau eich helpu chi i gymryd hoe o’r holl werslyfrau ac adroddiadau a darllen rhywbeth er pleser!

Yn ddiweddar, rydym wedi ychwanegu ychydig o lyfrau ffuglen i’r Casgliadau Llesiant yn llyfrgell y Bae a llyfrgell Parc Singleton:

Llyfrgell y Bae

On Love and Barley

Cicio’r Bar

Inc

Lady in the Van

Soul Music

The Humans

Street Cat Named Bob

Perks of Being a Wallflower

A Man Called Ove

Llyfrgell Parc Singleton

I capture the Castle

Witches Abroad

The Eyre Affair

Atyniad

Harri Potter maen yr arthonydd

The Help

The 100 Year Old Man who Climbed out of the Window

Rules for Dating a Romantic Hero

The emergency Poet

Mae’r Casgliad Llesiant yn cynnwys dewis o lyfrau hunangymorth er mwyn cynorthwyo gydag ystod o faterion megis ymdopi gyda straen, cael cwsg gwell a hyd yn oed sut i goginio ar gyfer eich hunain. Mae ffuglen yn ffordd dda o ymlacio, felly rydym yn credu y bydd y llyfrau uchod yn cyfrannu at y casgliad hwn yn fawr. Fe ddewch o hyd i’r llyfrau yn y Gornel Llesiant sy’n agos at yr Hwb Grŵp yn Llyfrgell y Bae. Yn Llyfrgell Parc Singleton, maent ar gael yn y Cwtch newydd ar lefel 4 y lledlawr. Gallwch fenthyg y llyfrau hyn yn union fel y byddech yn benthyg unrhyw lyfr arall yn y llyfrgell.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r dewis o lyfrau uchod, ond mae llawer mwy y gallwch chi ddewis o’u plith hefyd. Os ydych yn chwilio am ffuglen i ddarllen, mae gan Lyfrgell y glowyr De Cymru a Llyfrgell Parc Singleton adrannau llenyddol llawn sy’n cynnwys awduron poblogaidd. Gallwch ddefnyddio iFind i wneud cais am lyfrau o lyfrgell wahanol os nad ydych yn ymweld â Llyfrgell y Glowyr De Cymru neu Lyfrgell Parc Singleton. Holwch wrth y Ddesg Wybodaeth yn y llyfrgell os oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i lyfrau neu ddefnyddio’r gwasanaeth gwneud cais.

Books arranged in a heart shape

Advertisements

Published by

subetterread

Did you know that reading fiction is good for you in so many ways? It can Relieve stress Widen vocabulary Increase empathy Boost your mood Help you live longer A wyddoch chi bod darllen ffuglen yn dda i chi mewn nifer o wahanol ffyrdd? Mae’n bosib iddo Ryddhau straen Ehangu eich geirfa Cynyddu eich empathi Hybu eich hwyliau Eich cynorthwyo i fyw yn hirach

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s