Better Read: Reading for wellbeing. What’s all that about?

Welcome to our new blog to support reading for wellbeing! We’re launching Better Read to coincide with Libraries Week, which this year has the theme of Wellbeing, but we’ll be sharing recommendations and news all year and beyond! Follow us so you don’t miss out.

Did you know that reading for pleasure is not only enjoyable, but it’s actually good for you? We have the research to back this up! Reading is great for building empathy and improving wellbeing, and it might even help you to live longer! We love a good book at the library, and we love happy, healthy students, so we want to help you take a break from all those textbooks and reports and read something for fun!

We’ve recently added some fiction books to the Wellbeing Collections in Bay and Singleton Park Libraries:

Bay Library

On Love and Barley

Cicio’r Bar

Inc

Lady in the Van

Soul Music

The Humans

Street Cat Named Bob

Perks of Being a Wallflower

A Man Called Ove

Singleton Park Library

I capture the Castle

Witches Abroad

The Eyre Affair

Atyniad

Harri Potter maen yr arthonydd

The Help

The 100 Year Old Man who Climbed out of the Window

Rules for Dating a Romantic Hero

The emergency Poet

The Wellbeing Collection includes a selection of self-help books to help with a range of issues such as coping with stress, getting better sleep and even how to cook for yourself. Fiction is a great way to relax, so we think the books above will be a real asset to the collection. You’ll find the books in the Wellbeing Corner near the Group Pod in Bay Library. In Singleton Park Library, they are in the new Cwtch on the Level 4 mezzanine. You can borrow them like any other book in the library.

We hope you enjoy the selection above, but there’s plenty more to choose from too. South Wales Miners Library and Singleton Park Library both have excellent literature sections that include books by popular authors. You can use iFind to Request books are sent to a different library for you if you don’t visit SWML or SPL. Just ask at the Information Desk in the library if you need help finding books or using the Request service.

Books arranged in a heart shape

Advertisements

Darllen yn Well: Darllen er Lles

Croeso i’n blog newydd i gefnogi darllen er llesiant! Rydym yn lansio Darllen Gwell i gyd-fynd â’r Wythnos Llyfrgelloedd, a’r thema eleni yw Llesiant, ond byddwn yn rhannu argymhellion a newyddion ar draws y flwyddyn ac ymhellach! Dilynwch ni fel nad ydych yn methu allan.

A oeddech yn gwybod bod darllen er pleser yn rhywbeth i’w fwynhau, ond ei fod hefyd yn dda i chi? Mae gennym ymchwil sy’n dangos hyn! Mae darllen yn wych ar gyfer sefydlu empathi a gwella llesiant, ac mae’n bosib bod darllen hyd yn oed yn gallu gwneud i chi fyw am hirach! Rydym wrth ein boddau gyda llyfrau da yn y llyfrgell, ac rydym wrth ein boddau gyda myfyrwyr iach a hapus, felly rydym eisiau eich helpu chi i gymryd hoe o’r holl werslyfrau ac adroddiadau a darllen rhywbeth er pleser!

Yn ddiweddar, rydym wedi ychwanegu ychydig o lyfrau ffuglen i’r Casgliadau Llesiant yn llyfrgell y Bae a llyfrgell Parc Singleton:

Llyfrgell y Bae

On Love and Barley

Cicio’r Bar

Inc

Lady in the Van

Soul Music

The Humans

Street Cat Named Bob

Perks of Being a Wallflower

A Man Called Ove

Llyfrgell Parc Singleton

I capture the Castle

Witches Abroad

The Eyre Affair

Atyniad

Harri Potter maen yr arthonydd

The Help

The 100 Year Old Man who Climbed out of the Window

Rules for Dating a Romantic Hero

The emergency Poet

Mae’r Casgliad Llesiant yn cynnwys dewis o lyfrau hunangymorth er mwyn cynorthwyo gydag ystod o faterion megis ymdopi gyda straen, cael cwsg gwell a hyd yn oed sut i goginio ar gyfer eich hunain. Mae ffuglen yn ffordd dda o ymlacio, felly rydym yn credu y bydd y llyfrau uchod yn cyfrannu at y casgliad hwn yn fawr. Fe ddewch o hyd i’r llyfrau yn y Gornel Llesiant sy’n agos at yr Hwb Grŵp yn Llyfrgell y Bae. Yn Llyfrgell Parc Singleton, maent ar gael yn y Cwtch newydd ar lefel 4 y lledlawr. Gallwch fenthyg y llyfrau hyn yn union fel y byddech yn benthyg unrhyw lyfr arall yn y llyfrgell.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r dewis o lyfrau uchod, ond mae llawer mwy y gallwch chi ddewis o’u plith hefyd. Os ydych yn chwilio am ffuglen i ddarllen, mae gan Lyfrgell y glowyr De Cymru a Llyfrgell Parc Singleton adrannau llenyddol llawn sy’n cynnwys awduron poblogaidd. Gallwch ddefnyddio iFind i wneud cais am lyfrau o lyfrgell wahanol os nad ydych yn ymweld â Llyfrgell y Glowyr De Cymru neu Lyfrgell Parc Singleton. Holwch wrth y Ddesg Wybodaeth yn y llyfrgell os oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i lyfrau neu ddefnyddio’r gwasanaeth gwneud cais.

Books arranged in a heart shape

Welcome to Better Read: Reading for Wellbeing

Thanks for joining us! We are hoping to launch our BetterRead project in October 2018. You’ll find out a lot more here about how reading helps you relax, increases empathy, and can contribute to a longer happier life. Most importantly we will tell you how staff and students at Swansea University are enjoying reading for wellbeing.

Just the knowledge that a good book is awaiting one at the end of a long day makes that day happier  — Kathleen Norris

adorable blur bookcase books
Photo by Pixabay on Pexels.com
balance business cobblestone conceptual
Photo by Pixabay on Pexels.com